YHTEISTYÖSSÄ MUKANA
LAMMASTILAT
Meri-Lapin Karitsa-lammastilat panostavat lihaksikkaan ja vähärasvaisen karitsanlihan tuotantoon. Lammastiloilla tuotantoa kehitetään määrätietoisesti tilakohtaisilla kehittämistoimenpiteillä sekä lampureiden ammattitaitoa, jalostustietämystä, talousosaamista sekä jaksamista lisäävillä ja tukevilla koulutuksilla. Laadukkaaseen lopputulokseen vaikuttavat mm. hyvärakenteinen ja terve eläinaines, eri tuotantovaiheiden mukainen koostumukseltaan sopiva ruokinta ja hoito sekä lampaitten hyvinvointia edistävä, asiallinen ja turvallinen tuotantoympäristö.

MERI-LAPIN KARITSANLIHAN JALOSTUS JA TUOTTEISTAMINEN
Meri-Lapin Karitsat teurastaa ja jalostaa Kemissä toimiva Veljekset Rönkä Oy. Karitsat luokitellaan EU-maissa yhtenäisellä EUROP-luokitusjärjestelmällä, jolla määritellään ruhon lihaksikkuus ja pintarasvan määrä.
Teurasruhojen teurasmääriä, keskipainoja, lihakkuusluokkia ja rasvaisuusasteita seurataan ja analysoidaan kaikkien teuraiden osalta sekä myös lammastilakohtaisesti. Analyysituloksiin pohjautuen lampurit asettavat ja täsmentävät tilakohtaiset teuraslaadun parantamistavoitteensa.

MERI-LAPIN KARITSAN TUOTANTO-, JALOSTUS- JA PALVELUKETJU
Yhteistyö perustuu kaikkien osapuolten tiiviiseen kehitysyhteistyöhön sekä luotettavaan kumppanuuteen, hyvään ammattitaitoon, korkeaan teknologiaan ja kannattavaan liiketoimintaan koko tuotanto-, jalostus- ja palveluketjussa.
Toiminnan lähtökohtana on asiakkaiden odotuksia ja tarpeita vastaavat, turvalliset tuotteet ja vastuulliset toimintatavat.
© ProAgria Lappi